skip to Main Content

The Leader in Me

Zoals beschreven zijn de 7 gewoonten verweven in ons onderwijs van iedere dag. We leggen graag in het kort uit wat de gewoonten zijn en hoe we ze toepassen in de school.

  1. Wees pro actief: neem verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Vraag op tijd om hulp.
  2. Begin met het eind(doel) voor ogen: wat wil je leren? Hoe ga je dat leren?
  3. Belangrijke zaken eerst: plan je werk zodat je de goede dingen doet en leert.
  4. Denk win-win: zorg ervoor dat alle partijen tevreden zijn met een oplossing.
  5. Eerst begrijpen dan begrepen worden: luister goed naar wat de ander zegt. Doe dat met je ogen, je oren en je hart.
  6. Creëer synergie: werk goed samen en maak gebruik van elkaars talenten en mogelijkheden.
  7. Houd de zaag scherp: eerst werken, maar dan ook zeker spelen / ontspannen. Zorg goed voor jezelf.

Zo zorgen we goed voor onszelf, voor de ander en voor onze omgeving.

ons onderwijs

Samen

Naast verantwoordelijkheid voor jezelf, staat ook de verantwoordelijkheid naar en voor elkaar centraal. We zien de school als een leef- en leergemeenschap waar kinderen en leerkrachten leren van elkaar en waar structureel aandacht is voor de onderlinge omgang. Alleen lijkt misschien sneller te gaan, maar samen kom je verder! We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind(eren). Ook onze eigen ontwikkeling en het leren van en met elkaar vinden we erg belangrijk.

ons onderwijs 2

Portfolio

Op De Poort vinden we het belangrijk dat leerlingen zelf hun groei en ontwikkeling bijhouden en laten zien. De leerlingen nemen hierin zelf hun verantwoordelijkheid en verzamelen gedurende het jaar onderdelen waar ze trots op zijn en die ze in hun portfolio willen bewaren. Daarnaast brengen ze hun eigen ontwikkeling in kaart door gericht aan hun eigen doelen te werken en in te schalen waar ze staan ten opzichte van het inzetten van de 7 gewoonten in hun dagelijks handelen. Leerlingen tonen zo leiderschap, hebben een einddoel voor ogen en zijn pro actief in hun handelen. Op dit moment zitten we in de implementatiefase en krijgt het portfolio steeds meer vorm en wordt het een groeidocument waarvoor de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn.
Back To Top