skip to Main Content

Missie en visie

Samen zetten we de schouders onder het werk op onze school. Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor een aangenaam leer- en leefklimaat waarin kinderen zich geliefd weten en zich veilig voelen.

We willen kennis delen en uitwisselen, elkaar ondersteunen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten. We zien onszelf als een lerende school. We blijven in ontwikkeling. We gaan voor goed, gestructureerd onderwijs, dat aansluit bij de behoeftes van de individuele leerling. We willen de leerlingen hulp en begeleiding geven in een betekenisvolle en lerende situatie. We helpen de leerlingen zelfstandig te werken en zelf hun verantwoordelijkheden te nemen. Zelfstandig en samen met klasgenoten mogen leerlingen zich binnen de groep ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen daarbij hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen. We spreken leerlingen aan op hun hoofd, hart en handen.

De sociale en emotionele ontwikkeling gaat samen met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarom vinden we een goede sfeer en het ontwikkelen van sociale vaardigheden belangrijk. Vanuit samenwerking worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht bepaalt welke leerdoelen aan bod komen en de kinderen hebben invloed op de manier waarop ze aan de leerdoelen gaan werken. Onze identiteit ‘loopt’ hier dwars doorheen: vanuit het principe ‘Heb je naaste lief als jezelf’ leren we de leerlingen hun plek in de samenleving in te nemen en verantwoord met de directe leefomgeving om te gaan. De Poort is een kleine school waar leerlingen ontdekken, spelen en leren.

ons onderwijs

Samen

Naast verantwoordelijkheid voor jezelf, staat ook de verantwoordelijkheid naar en voor elkaar centraal. We zien de school als een leef- en leergemeenschap waar kinderen en leerkrachten leren van elkaar en waar structureel aandacht is voor de onderlinge omgang. Alleen lijkt misschien sneller te gaan, maar samen kom je verder! We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind(eren). Ook onze eigen ontwikkeling en het leren van en met elkaar vinden we erg belangrijk.

ons onderwijs 2

Portfolio

Op De Poort vinden we het belangrijk dat leerlingen zelf hun groei en ontwikkeling bijhouden en laten zien. De leerlingen nemen hierin zelf hun verantwoordelijkheid en verzamelen gedurende het jaar onderdelen waar ze trots op zijn en die ze in hun portfolio willen bewaren. Daarnaast brengen ze hun eigen ontwikkeling in kaart door gericht aan hun eigen doelen te werken en in te schalen waar ze staan ten opzichte van het inzetten van de 7 gewoonten in hun dagelijks handelen. Leerlingen tonen zo leiderschap, hebben een einddoel voor ogen en zijn pro actief in hun handelen. Op dit moment zitten we in de implementatiefase en krijgt het portfolio steeds meer vorm en wordt het een groeidocument waarvoor de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn.
Back To Top