skip to Main Content

Missie en visie

Wij zijn Gods kinderen

De Poort is een actief christelijke school met een fijne sfeer. Ons motto is: Geloven in scholen met de Bijbel! De Bijbel is ons fundament. Wij willen in onze school samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods Woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden.

Voel je veilig

Zelfstandig en samen met klasgenoten mogen leerlingen zich binnen de groep ontwikkelen. De sociale en emotionele ontwikkeling gaat samen met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Daarom vinden we een goede sfeer en het ontwikkelen van sociale vaardigheden belangrijk.

Leer met en van elkaar

Samen zetten we de schouders onder het werk op onze school. Met z’n allen dragen we de verantwoordelijkheid voor een aangenaam leer- en leefklimaat waarin kinderen zich geliefd weten en zich veilig voelen. We willen kennis delen en uitwisselen, elkaar ondersteunen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten.

Leer met je hart, hoofd en handen

We helpen de leerlingen zelfstandig te werken en zelf hun verantwoordelijkheden te nemen. Zelfstandig en samen met klasgenoten mogen leerlingen zich binnen de groep ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen daarbij hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen. We spreken leerlingen aan op hun hoofd, hart en handen.

Leer jezelf kennen

Onze leerlingen hebben veel talenten van God ontvangen die wij samen met hen verder mogen ontwikkelen. We zien onszelf als een lerende school. We blijven in ontwikkeling. We gaan voor goed, gestructureerd onderwijs, dat aansluit bij de behoeftes van de individuele leerling. We willen de leerlingen hulp en begeleiding geven in een betekenisvolle en lerende situatie. We helpen de leerlingen zelfstandig te werken en zelf hun verantwoordelijkheden te nemen. We vinden het belangrijk dat leerlingen daarbij hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen.

Leer de wereld om je heen kennen

Vanuit het principe ‘Heb je naaste lief als jezelf’ leren we de leerlingen hun plek in de samenleving in te nemen en verantwoord met de directe leefomgeving om te gaan. De Poort is een kleinschalige school waar leerlingen ontdekken, spelen en leren om zelfstandige burgers in onze maatschappij te worden.

Voel je thuis

Op De Poort hebben we oog voor onze leerlingen en hun ouders. We willen ze een thuisgevoel geven door toegankelijk en gastvrij te zijn. Ons nieuwe schoolgebouw helpt daar zeker bij.

ons onderwijs

ons onderwijs 2

Back To Top