skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de invulling en organisatie gedelegeerd aan de locatiedirecteur. De uitvoering is in handen van de TSO-commissie van de school.

Alle leerlingen mogen overblijven. Een vaste groep ouders verzorgt de tussenschoolse opvang. De leerlingen eten in een aantal groepen, elk onder toezicht van een ouder. Na het eten in de klas gaan de leerlingen naar buiten en zijn de ouders toezicht op het plein. Vanaf 12.30 uur nemen leerkrachten het toezicht  over.

Verdere informatie over invulling en uitvoering staat in de bijlage bij de schoolgids. Jaarlijks legt de commissie verantwoording af aan de locatiedirecteur van de school.

De kosten van het overblijven zijn € 120,-  per jaar per gezin voor het overblijven. Voor gezinnen die meelopen met het pleinwachtrooster geldt een tarief van € 20,-.

opvang-400×600
Back To Top