skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de invulling en organisatie gedelegeerd aan de locatiedirecteur. De uitvoering is in handen van de TSO-commissie van de school.

Alle leerlingen mogen overblijven. Een vaste groep ouders verzorgt de tussenschoolse opvang. De leerlingen eten in een aantal groepen, elk onder toezicht van een ouder. Afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen worden de groepen ingedeeld. Na het eten gaan de leerlingen naar buiten en zijn de ouders toezicht op het plein. Vanaf 12.45 uur nemen leerkrachten het toezicht  over. Geeft u uw kind een goed sluitende beker mee, eventueel met plastic zakje erom. Ook moeten de leerlingen een theedoek meenemen om op tafel te leggen.

Verdere informatie over invulling en uitvoering staat in de bijlage bij de schoolgids. Jaarlijks legt de commissie verantwoording af aan de locatiedirecteur van de school.

De kosten van het overblijven zijn € 1,00 per kind, per keer overblijven. Voor gezinnen uit de buitendorpen geldt een maximum van twee betalende kinderen.

opvang-400×600
Back To Top